פתיחת תפריט הנגישות  

עובד מדינה? הרווחת!

עובדי מדינה או תאגיד ממשלתי?
ממשו את זכותכם להצטרף לקרן ההשתלמות של עובדי המדינה

טופס הצטרפות

הצטרפות לקרן ההשתלמות:
על מנת להצטרף לקרן ההשתלמות יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות, להחתים את המעסיק ולצרף צילום תעודת זהות. יש להעביר את המסמכים למשרדי החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ, עפ"י הכתובת הרשומה בטופס.
ניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים מלאים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית.
כאמור, הותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס.
לדוגמא: עמית שבוצעה עבורו הפקדה ב-07/2016 רטרואקטיבית גם עבור התקופה 01-06/2016 - תאריך תחילת הותק שלו בחשבונו בקרן יחול החל מיום 31/01/16. 

הורדת טופס הצטרפות

 לקבלת סיוע במילוי הטופס אנא מלאו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם להשלמת תהליך ההצטרפות:

יש להקליד טקסט זה בתיבה המתאימה